Archiwum | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości" Archiwum - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OZE – Energia przyszłości” odbyła się 28 kwietnia 2021 roku w formie online. Gościem Honorowym Konferencji był prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk (Politechnika Śląska), który zaprezentował pracę pt.: „Biomasa i jej rola w świetle Green Deal”. Przedstawiciele środowiska naukowego, bezpośrednio i pośrednio zaangażowani w badania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii, przedstawili swoje prace naukowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Konferencja stała się miejscem spotkań przedstawicieli nauk technicznych, przyrodniczych i kierunków pokrewnych.

Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Wojciech Czekała, Pracownia Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • dr hab. inż. Tomasz Kujawa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr inż. Małgorzata Łatka, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
  • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Marta Oleszek, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

– Beata Bujalska – Kamil Maciąg
– Ewelina Chodźko – Monika Maciąg
– Alicja Danielewska – Izabela Mołdoch-Mendoń
– Monika Iwaniuk – Konrad Skrzątek
– Joanna Jędrzejewska – Marcin Szklarczyk
– Kinga Kalbarczyk – Paulina Szymczyk
– Joanna Kozłowska

Patronat Honorowy:

  • Prezydent Miasta Poznań,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

Facebook