II edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" II edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości" II edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości odbyła się 17 września 2021 roku w formie online. Celem Wydarzenia było stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Podczas Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz zaprezentować wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych. Dzięki różnorodnej problematyce prowadzonych badań, szerokim zainteresowaniom oraz rozległej wiedzy uczestników była możliwa merytoryczna dyskusja na temat Odnawialnych Źródeł Energii.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. inż. Beata Kępińska – Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Tytuł wystąpienia: Wybrane aspekty rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce

dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof. UEW, Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł wystąpienia: Kształt rynku energetycznego w ewolucji gospodarczej

dr inż. Łukasz Szałata – Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Tytuł wystąpienia: Odnawialne źródła energii – szansa czy wyzwanie dla Polski

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Golimowski (Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ (Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. inż. Beata Kępińska (Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

dr Sławomir Gułkowski (Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska)

dr inż. Małgorzata Łatka (Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska)

dr inż. Łukasz Szałata (Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska)

Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OZE – Energia przyszłości była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

[smartslider3 slider=2]

Facebook