Informacje | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości" Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości"
• do 9 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 10 listopada 2022 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 13 listopada 2022 roku – nadsyłanie prezentacji multimedialnych,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 17 listopada 2022 roku – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “OZE – Energia przyszłości”
• od 22 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 28 listopada 2022 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Ważne: Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie,
• do 30 czerwca 2023 roku – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z wytycznymi, nadesłanymi terminowo wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook