Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości"
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW
Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Wojciech Czekała
Pracownia Ekotechnologii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Tomasz Kujawa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Małgorzata Łatka
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
dr Alina Kowalczyk-Juśko
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marta Oleszek
Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Facebook