Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości" Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości"
Skład Komitetu Naukowego:
dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. ucz.
, Katedra Logistyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, prof. UPP,
Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Hubert Anysz, MBA Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
dr Bartłomiej Igliński,
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Maria Wojciechowicz,
Zakład Botaniki Ogólnej, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Facebook