Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE - Energia przyszłości" Ogólnopolska Konferencja Naukowa "OZE – Energia przyszłości"
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Golimowski
Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Beata Kępińska
Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
dr Sławomir Gułkowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
dr inż. Małgorzata Łatka
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
dr inż. Łukasz Szałata
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Facebook